Политика за поверителност 

 

Основни принципи при обработване на лични данни

Обработваме лични данни законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин („законосъобразност, добросъвестност и прозрачност“);

Обработваните лични данни са събирани за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели („ограничение на целите“);

Обработваните лични данни са подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват („свеждане на данните до минимум“);

Обработваните лични данни могат да се поддържат в актуален вид по всяко време като вземаме всички разумни мерки, за да се гарантира своевременното изтриване или коригиране на неточни лични данни, като се имат предвид целите, за които те се обработват („точност“).

Обработваните от нас лични данни са съхранявани във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни („ограничение на съхранението“);

Обработваните от нас лични данни се съхраняват по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки („цялостност и поверителност“);

 

Администратор на лични данни

Администратор на лични данни е "Рецептор" ЕООДс ЕИК 206490965 и седалище и адрес на управление в гр. София, и-мейл адрес info@instachef.net

 

Цели на обработката на данни

 

Събиране на информация за сърфиране с цел подобряване и анализ на услугите на сайта

Събиране на информация, която се предоставя доброволно от потребителя

Събиране на информация за предоставяне на услугите на сайта

За извършване на маркетинг - само след изрично съгласие от потребителя и с цел изпращане на имейли с нашия бюлетин или други информационни материали; за промоции и/или маркетингови цели.

За профилиране - само след изрично съгласие от потребителя и с цел профилиране свързани с пазарни изследвания и статистически анализ. Тази категория също включва дейности свързани или отнасящи се до профилирането на потребители за идентификация на техните вкусове, предпочитания, навици, нужди и други за подобряване на качеството на услугите, които се предоставят от нас.

 

Във всеки случай, дори и ако субектът, предоставящ данни е дал съгласие Дружеството да обработва личните му данни за посочените по-горе цели, той/тя ще има право да оттегли съгласието си по всяко време. Съгласно посоченото в чл. 21 на GDPR, субектът на данните има право да възрази по всяко време на обработката на лични данни, които се отнасят до него или нея във връзка с горепосочените цели. В този случай личните данни вече няма да могат да се обработват във връзка с посочените цели.

 

 

Правила за поверителност

Cайтa instachef.net, който се помещава на адрес instachef.net („Уебсайт“), се подчинява на следната политика за поверителност („Декларация за поверителност“).

Ние зачитаме вашите лични данни и се ангажираме да ги защитаваме. Целта на тази Декларация за поверителност е да ви информира коя лична информация може да се събира и как тя може да бъде използвана. Тази декларация се отнася само за този уебсайт.

Каква информация събираме и как се използва?

Информацията, която доброволно изпращате на уебсайта:

Ние може да събираме лична информация от вас, като вашето име или имейл адрес. Информацията, която изпращате доброволно на уебсайта, когато оставите коментар, абонирате се за бюлетин или изпратите запитвате през контактната ни форма. Съхраняваме информацията, която предоставяте при регистрацията на сайта.

Автоматично събирана информация:

Ние автоматично събираме определена информация за вас и устройството, с което имате достъп до уебсайта. Например, когато използвате уебсайта, ще регистрираме вашия IP адрес, типа на операционната система, типа на браузъра, препращащия уебсайт, прегледаните от вас страници и датите / часовете, когато сте посетили уебсайта. Също така може да събираме информация за действията, които предприемате при използването на уебсайта, като кликвания върху връзки.

Ние използваме „Бисквитки“ – прочети повече за тях

КАК СЕ ИЗПОЛЗВА ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ

Може да използваме събраната информация по следните начини:

  • За целите на съдържанието и поддържката на уебсайта;

  • За да може след като сте създали свой профил, да ви идентифицираме като потребител и да персонализираме уебсайта по профила ви;

  • За да ви пращаме промоционална информация, като бюлетини. Всяка промоция по имейл ще предостави информация за това, как да се откажете от бъдещи пощенски съобщения;

  • Да ви изпращаме административни съобщения, като административни имейли, имейли за потвърждение, технически съобщения, актуализации на правила или сигнали за сигурност;

  • За да отговаряме на вашите коментари или запитвания;

  • За да ви предоставяме адекватна поддръжка;

  • За проследяване и измерване на рекламата в уебсайта;

  • За да ви защитаваме, разследваме и възпираме неразрешена или незаконна дейност.

УПОТРЕБА НА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

Можем да споделяме информацията Ви с трети страни, когато изрично ни упълномощите да споделяме информацията ви. Освен това, сайтът може да използва доставчици на услуги за обслужване на различни аспекти на уебсайта. Употребата на личната ви информация от трета страна на доставчика на услуги е продиктувана от съответните й правила за поверителност.

Понастоящем личната Ви информация не се споделя с други приложения на трети страни. Този списък може периодично да се изменя по усмотрение на Уебсайта.

С изключение на случаите, когато това се изисква от закона, няма да предаваме, разпространяваме или разкриваме вашите имейл адреси или друга лична информация без вашето съгласие.

ПУБЛИЧНО ВИДИМА ИНФОРМАЦИЯ

Ако създадете потребителски профил в уебсайта или оставите коментар, определена информация може да бъде публично видима. За да създадете потребителски профил, трябва да изберете потребителско име и парола, и да въведете имейл адреса си за потвърждаване на потребителския профил. Вашият имейл адрес никога няма да бъде публично достъпен

 

 

Този сайт използва само бисквитки (cookies), които не съхраняват лични данни. Прочетете повече...